Siirry pääsisältöön

Sininen Haapavesi-hanke

Ruokolahden edustan Saimaan suojeluhanke "Sininen Haapavesi" toteutettiin 1.10.2012 - 2014.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Haapaveden tilaa. Haapaveden vesialue on pengerteillä paljolti suljettu matalahko allas, jossa veden vaihtuvuus on pieni. Tästä syystä alue on herkkä pilaantumiselle.

Hanke-alue on kooltaan 403 km², josta Haapavesi käsittää 49 km². Siten järven valuma-alueen koko on 354 km². Järvisyys on Haapavesi mukaan luettuna 20,6 %.

Haapavedellä ei ole pistekuormittajia, vaan kuormitusta tulee niin sanottuna hajakuormituksena maataloudesta, metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Haapavedellä on todettu myös alusveden happivajausta, mikä tarkoittaa järven pohjasedimentistä liukenevaa kuormitusta, niin sanottua sisäistä kuormitusta. Alueella on viime vuosina havaittu sinileväesiintymiä.

Sininen Haapavesi-hankkeen tavoitteena oli, että Saimaan rannoilla olisi hyvä asua, mökkeillä ja kokea.

Hankkeen tavoitteet

  • Selvittää Haapaveden ja Virmutjoen vesiensuojelullinen tila ja ulkoiset kuormitustekijät.
  • Selvittää Haapaveden kalastorakenne suunnitelmallisen poisto- ja hoitokalastuksen aloittamiseksi.
  • Antaa neuvontaa ja koulutusta sekä tiedotusta vesiensuojelussa.
  • Selvittää ranta-alueiden vesiensuojelutarpeet.
  • Suunnitella yhdessä alueella toimivien sidosryhmien kanssa sekä ostopalveluina maa- ja metsätalouden valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelmia ja maanomistajakohtaisia yksityiskohtaisia vesiensuojeluratkaisuja.
  • Edistää jätevesilietteiden hyötykäyttöä maataloudessa.